تریال Trial

 

این رشته هم جرو رشته های فری راید محصوب می گردد.در تریال اصل بر تعادل است در این رشته دوچرخه سوار نیازی به سرعت ندارد و فقط با انجام حرکات تعادلی و جفت کشیدن ها دو چرخه را از روی یک مانع به روی مانعی دیگر می پراند. این موانع هم می توانند مصنوعی باشند مثل محیط های شهری و پارکها و هم طبیعی مثل صخره ها

 

دوچرخه و لوازم:در Trial چون اصل بر تعادل و قدرت مانور است تنه باید حد الامکان کوتاه باشد و گاها هم زین و لوله زین از این دوچرخه ها حذف می شوند چون دوچرخه سوار کمتر روی زین می نشیند و در این حالت زین فقط یک عامل مزاحم است. دوشاخ های تریال هم برای حفظ تعادل از نوع خشک(بدون فنر) هستند و چون احتیاجی به سرعت نیست از طبق مخصوص تریال استفاده می شود که فقط یک سینی 22 دندانه ای دارد به همرای محافظ طبق. کرپی و فرمان هم برای تسلط هر چه بیشتر در شرایط تعادلی بلند هستند و فرمان هم صاف است.

 

مسابقات :مسابقات  Trial یا تک نفره است یا دو نفرهدر مسابقه تک نفری مسیری با موانعی در نظر گرفته می شود که تریال کار باید بدون گذاشتن پا روی زمین از آن عبور کند هر کس که در زمان کمتری و با خطای کمتری این مسیر را طی کند برنده است.

در مسابقات دونفره هم روال عینا همین است فقط به جای یک مسیر دو مسیر مشابه در کنار هم قرار دارند و در آن واحد دو شرکت کننده هر کدام در یک مسیر به مسابقه می پردازند.