سبک Dirt Jump

 

این سبک هم از سبک های زیبای فری راید است .در این نوع کوهستان سواری یک مسیر پر پیچ و خم پر از پرش های کرت مانند ساخته می شود . کرتها هم باید در فواصل مناسبی از هم قرار گیرند بطوری که دو چرخه سوار با پرش از روی یک کرت روی طرف مقبل کرت بعدی فرود آید.

دوچرخه های Dirt Jump دقیقا مثل دوچرخه های فری راید شهری هستند فقط در آنها از طبق های تکی با سینی بزرک و زنجیر سفت کن استفاده می شود تا هم سرعت لازم مهیا شود و هم در ضربات ناشی از فرود زنجیر از روی طبق نیفتد.

 

مسابقات فری راید:در فری راید چون هیچ رشته ای مسیر خاصی ندارد تا زمان گیری شود مسابقات خاصی هم انجام نمی شود وفقط در رشته Dirt Jump که دارای مسیر مشخص است مسابقات انجام می گردد .البته چند مسابقه سالانه هم در رشته Hard Core Freeride برگزار می شود.

در Dirt Jump مسابقات به دو سبک Dual  (دوئل) و4X (فور کراس) انجام می شود .در هر دوی این سبک ها مسیری پر پیچ و خم و پر از پرش هایی از نوع کرتی است.

در  Dual دو مسیر باریک کنار هم وجود دارند که تمام پیچ ها و پرشهایشان عینا مثل هم است و فقط کمی از هم فاصله دارند در هنگام شروع مسابقه یک شرکت کننده در ابتدای هر مسیر مستقر می شود و هر کس که زود تر به خط پایان برسد برنده است.

در سبک   4X یک مسیر پهن وجود دارد که چهار شرکت کننده در آن واحد باید وارد مسیر شوند.

در مسابقات 4X – Dual گاها از تنه های عقب کمک دار استفاده می کنند تا تمرکز بیشتری  روی سرعت خود داشته باشند. البته بازی چرخ عقب این نوع تنه ها از 4 اینچ تجاوز نمی کند و برای سبک بودن دوچرخه هم از کمک عقب های بادی استفاده می شود.

از معروف ترین مسابقات Hard Core Freeride هم مسابقات سالانه

Red Bull Rampage است که هر سال تابستان در آمریکا برگزار می شود . در این مسابقه در منانق کوهستانی انجام می شود که سطح زمین پوشیده از خاک نسبتا نرم است و در لابه لایی تپه ها هم دیواره های بلند ضخره ای وجود دارند.

برای این مسابقه یک نقطه شروع و یک نقطه پایان مشخص می گردد ولی مسیری تعیین نمی شود و هر کس که از مسیر مشکل تری عبور کند و حرکات نمایشی جالب تری انجام دهد امتیاز بیشتری کسب خواهد نمود.