فری راید Free Ride

 

هدف :در این رشته هدف بالا بردن مهارت دوچرخه سوار در عبور از موانع است.

  Free Ride خود به دو رشته مجزا تقسیم می شود

 

1) فری راید شهری Urban Free ride

2) فری راید خشن Hard Core Free Ride

سبک کوهستان سواری:

 Free Ride  همان طور که از اسمش پیداست سبک آزاد کوهستان سواری است . هیچ قائده و قانون خاصی ندارد حتی مسابقات رسمی هم ندارد . در  Free      Rideدوچرخه سوار هر کار ممکن و هر حرکت امکان پذیر را انجام می دهد و در هر جایی که فکرش را بکنید دوچرخه سواری می کند. این رشته به دلیل هیجان و جاذبه اش پر طرفدار ترین رشته کوهستان است و اکثر افرادی که به صورت غیر حرفه ای این ورزش را انجام می دهند ( عضو تیم یا وابسته به شرکتی نیستند و در مسابقات هم شرکت نمی کنند در این رشته فعالیت می کنند. البته در سالهای اخیر شرکتهایی برای اهداف تبلیغاتی اقدام به برگزاری مسابقات Free Ride نموده اند و در این مسابقات هم هر فردی که ارز مهارت بالاتری برخوردار باشد و حرکات جالب تری انجام دهد از امتیاز بیشتری برخوردار خواهد بود.

در فری راید خشن Hard Core Free Ride فری راید کاران در مسیر های طبیعی کوهستان که گاها موانع مصنوعی هم به آنها اضافه شده رکاب می زنند پرش های بسیار بلند – عبور از روی دیواره ها و........ از ملزومات این سبک است.

 

سبک North Shore

 

یک نوع خاص از فری راید خشن  هم وجود دارد به نام سبک ساحل شمالی North Shore  .در این سبک اصل روی موانع و مسیر های مصنوعی است که عمدتا به الوار ساخته می شوند . مسیر های North Shore پر از سکو های پرش چوبی مسیر ها و دیواره های چوبی و نیز تیغه های الوار است ( یک قطعه بلند و نازک الوار که در مسیر قرار دارد و دوچرخه سوار باید از روی ان عبور کند. این سبک ابتدا در جنگل های غربی کانادا به وجود آمد . کوهستان سواران این مناطق به دلیل انبوهی درختان و سختی حرکت از لابه لای شاخ و برگ درختان و از روی ریشه های آنها مسیر های چوبی بالا تر از کف جنگل می ساختند و موانع  وپرش ها هم در طول این مسیر ها قرار می دادند ولی چون شرکت های چوب بری در منطقه کار می کردند و مسیر های North Shore مانعی برای عبور و مرور ماشین آلات آنها بود به تخریب این مسیر ها می پرداختند این امر باعث خشم کوهستان سواران این سبک شد به طوری که با اتحاد و همبستگی که داشتند هر روز مسیر های بیشتری می ساختند و برای ترویج و گسترش North Shore  همت کردند و تا حدی در کارشان موفق بودند که کوهستان سواران آمریکایی که در مناطق جنگلی دوچرخه سواری می کردند و بعد از آن اکثر کوهستان سواران آمریکای شمالی به این سبک رو آوردند و امروزه در همه جای دنیا هر جا Free Ride  کارانی هستند حتما چند مسیر به سبک North Shore هم ساخته اند.

دوچرخه و لوازم:در فری راید خشن دوچرخه مشترکات بسیاری با دان هیل دارد و فقط تفاوتهای خزئی وجود دارد مثلا در فری راید ممکن است برخی ها به جای پاشاخ از دو شاخ استفاده کنند – در بعضی موارد هم که نیازی به سرعت بیش از اندازه نیست (از جمله North Shore ) به جای طبق دان هیل و زنجیر سفت کن از طبق های مخصوص فری راید استفاده می شود .این طبق ها دارای دو سینی 22 و 32 دندانه هستند و روی سینی بزرگتر محافظ طبق قرار دارد که دایره ای از مواد بسیار مقاوم است و وظیفه اش جلو گیری از برخورد دندانه ها به صخره ها و اشیائ دیگر است – و در فری راید هرگز هیچ کس از کفش و پنجه قفل شونده استفاده نمی کند چون ثابت بودن پا قدرت مانور و انعطاف را صلب می کند.

در فری راید شهری Urban Free Ride اصل روی موانع مصنوعی و عمدتا ادوات شهری است . در این سبک دوچرخه سوار روی هر نوع مانعی را که در محیط های شهری پیدا می کند به تمرین مهارت می پردازد . بهترین مکان برای Urban Free Ride  پارکها هستند که پر از پله – سکو ها و گلدان های سیمانی – نیم کت ها و............ هستند.دوچرخه سواران علاقه مند به این سبک هر جای مناسبی را که اختلاف ارتفاع و ناهمواری در آن باشد در شهر پیدا می کند در آن محل به هر نحو ممکن به تمرین مهارت های خود می پردازند.

 

دوچرخه و لوازم:دوچرخه های مخصوصو این رشته کاملا با دوچرخه های فری راید خشن متفاوت هستند .در Urban Freeride تنه باید کاملا کوتاه باشد (فاصله توپی تنه و زین کم باشد) تا مرکز ثقل دوچرخه پایین بیاید و قدرت مانور را بالا ببرد و دوشاخ هم نسبتا  بلند است تا در ضربات و عبور از موانع کنترل دوچرخه آسانتر گردد و در اصطلاح سر دوچرخه بالا بیاید البته برای آنکه تعادل از بین نرود بازی این دوشاخ ها نباید از حدود 11 سانتی متر تجاوز کند و طبق هم از نوع طبق های فری راید است چون سینی های 22 و 32 دندانه برای به دست آوردن شتاب های ناگهانی در پرش ها و جفت کشیدن ها گشتاور مناسبی تولید می کنند باقی لوازم هم مثل دوچرخه هایHard Core Freeride   است فقط در فری راید شهری اکثرا از صفحه دیسک های کوچک استفاده می کنند چون صفحه های بزرگ در شرایط شهری بیشتر در معرض برخورد با اشیائ هستند و در صورت تاب افتادن هم به سخنی تعمیر می شوند.